Algemene voorwaarden voor de koop van producten en diensten | Terms and Conditions of Sale of Products
 

Algemene voorwaarden voor de koop van producten en diensten

 1. Partijen en begripsbepalingen
 2. Talen
 3. Algemeen – gebruik van deze voorwaarden
 4. Bestelling plaatsen – orderontvangstbevestiging, orderbevestiging
 5. Bestelling plaatsen – met gebruik van Sony e-Voucher
 6. Wijziging van product informatie en beschikbaarheid van de producten
 7. Prijzen
 8. Wijze van betalen
 9. Betalingsvoorwaarden
 10. Klantgegevens
 11. Levering
 12. Levertermijn
 13. Eigendomsvoorbehoud
 14. Recht van teruggave en regelingen van teruggave
 15. Uitzonderingsregelingen met betrekking tot het recht van teruggave
 16. Doorverkoop van delen etc.
 17. Software Licenties
 18. Garanties en waarborgen
 19. Aansprakelijkheidsbeperking
 20. Bescherming van persoonsgegevens en privacy
 21. Exportcontrole
 22. Wijziging van voorwaarden en Sony websites
 23. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank
 24. Overig – algemeen
 25. Wettelijke aanspraken

1. Partijen en begripsbepalingen

Sony Europe Limited ('Sony') is verkoper van producten en/of aanbieder van diensten in de zin van de rechten en verzoeken van de klant met betrekking tot producten en/of diensten.

Sony Europe Limited is een bedrijf dat is geregistreerd in Engeland en Wales met registratienummer 2422874. Het wettelijke kantoor bevindt zich op The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom. Lokaal adres: Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, België. BTW nummer: BE0452161045. Citibank rekeningnummer: 12652730 (IBAN: GB63CITI18500812652730, BIC: CITIGB2L. Per e-mail is Sony te bereiken onder: support@shop.sony-europe.com en telefonisch onder de nummers op de website. Hieronder volgen de Sony BTW nummers voor de landen waar Sony is geregistreerd:

ATU61283337 Oostenrijk IE9506961I Ierland
BE0452161045 België IT07325570963 Italië
DK32892027 Denemarken PT980449502 Portugal
SE516405843901 Finland ESW8261659J Spanje
FR46390711323 Frankrijk SE516405843901 Zweden
DE811410652 Duitsland GB636110080 Groot-Britannië
NL801493638B01 Nederland HU26964166 Hongarije
CZ681442966 Tsjechië PL5262965818 Polen
EL997670123 Griekenland CH 759732 Zwitserland
NO995461005MVA Noorwegen    

In deze algemene voorwaarden wordt Sony Europe Limited als "Sony”, "wij” of "ons” genoemd; het begrip "Sony-concernmaatschappijen” omvat de Sony Corporation alsmede alle rechtspersonen, bedrijven of vennootschappen, waarvan de aandelen respectievelijk het aandelenkapitaal voor het merendeel in het bezit zijn van de Sony Corporation of direct dan wel indirect door haar wordt beheerst; "klant” of "u” duidt op natuurlijke personen (een natuurlijk persoon of een ander rechtspersoon), die via deze of andere Sony-websites of door middel van telefonisch contact met het Sony Call Center producten of diensten bestellen en waarvan de bestelling van producten of diensten door Sony wordt geaccepteerd; "Overeenkomst” zijn de overeenkomsten die deze algemene voorwaarden tot inhoud hebben, die tot stand komen doordat Sony uw bestelling alsmede de creditcard of andere middelen van betaling accepteert; "Factuur” is de rekening die door ons wordt opgesteld voor het bedrag van de producten en/of diensten; "Order” wil zeggen een door u geplaatste order overeenkomstig deze algemene voorwaarden; "Orderontvangstbevestiging” is de bevestiging van de ontvangst van uw order door Sony; dit gebeurt per e-mail of een ander medium (inclusief telefoon); "Orderbevestiging” wil zeggen de bevestiging van de order door ons met de mededeling dat wij uw order accepteren; "Producten” zijn alle door Sony op de Sony-websites aangeboden producten; "Diensten” zijn alle, tegen betaling of gratis, diensten die door Sony op de Sony-websites en telefonisch, bijv. via de call centres, aflever- of verpakkingsdiensten worden geleverd; "Voorwaarden” zijn de onderhavige algemene voorwaarden; "Sony-websites” zijn de door Sony of in opdracht van Sony geëxploiteerde websites, met inbegrip van die welke onder het internet-domein: https://shop.sony-europe.com te bereiken zijn; en "werkdag" heeft betrekking op dagen waarop Sony voor zakelijke doeleinden bereikbaar is.

2. Talen

Onderstaand vindt u een lijst met talen waarin deze algemene voorwaarden beschikbaar zijn, evenals de landen waarop de taal van toepassing is. Indien een land meerdere malen in de lijst is opgenomen, kunt u kiezen welke vertaling uw wensen het beste vertegenwoordigt:

Taal  Land/landen waarop de taalversie van toepassing is
Deens   Denemarken
Nederlands Nederland, België
Engels   Verenigd Koninkrijk, Ierland
Fins Finland
Frans Frankrijk, België, Luxemburg, Zwitserland
Duits Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg
Grieks Griekenland
Italiaans Italië, Zwitserland
Noors Noorwegen
Portugees Portugal
Spaans  Spanje
Zweeds  Zweden

3. Algemeen – gebruik van deze voorwaarden

De koop van producten of diensten door de klant (u), onafhankelijk of die via een Sony-website of via een Sony Call Center plaats vindt, zijn aan deze algemene voorwaarden onderhevig. De onderhavige voorwaarden vervangen alle andere voorwaarden en condities, waar door de klant of in verband met een zakelijk gebeuren naar wordt verwezen.

4. Bestelling plaatsen – orderontvangstbevestiging, orderbevestiging

Door het plaatsen van een order, dient u bij ons een verzoek in tot de aanschaf van het product of de dienst die u heeft geselecteerd en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Het is aan ons om te beoordelen of wij uw order accepteren of niet. Elke overeenkomst is afhankelijk van de controle van Sony ten aanzien van de beschikbaarheid van het product en de bevestiging dat Sony zowel het product als het betaalmiddel (creditcard) heeft geaccepteerd. Indien wij uw order accepteren, laten wij dit weten door middel van een orderbevestiging. Sony heeft, in het algemeen, na de ontvangst van uw order 14 dagen om de beschikbaarheid te controleren en te bevestigen. Zo lang Sony beide bovengenoemde punten nog niet heeft bevestigd, is Sony niet verplicht tot het leveren van de producten en/of diensten.

Het staat Sony vrij, orders te accepteren of te weigeren, of u te informeren over de onmogelijkheid de orders uit te voeren.

Informatie in onze advertenties, brochures, of andere media, op de website van Sony of informatie die wordt verstrekt door onze agenten of medewerkers vormen een uitnodiging tot onderhandeling. Dergelijke informatie omvat geen enkele aanbieding voor het leveren van producten en/of diensten.
U kunt een order plaatsen door:

 • Het orderformulier op de website van Sony in te vullen en op de bijbehorende akkoord-toets te klikken; of
 • Telefonisch contact met ons op te nemen via één van de telefoonnummers op onze website.

Houd er rekening mee dat Sony in bepaalde regio’s in sommige landen zoals genoemd in clausule 11 geen producten en/of diensten levert. Indien uw order werd geplaatst vanuit een land waarin levering voor bepaalde regio’s is uitgesloten, wordt u hierover tijdens het proces geïnformeerd door middel van een pop-up venster.

Via de website van Sony kunnen geen intracommunautaire aankopen worden gedaan.

De ontvangst van een bestelling kan Sony u per e-mail of via een ander middel (ook telefonisch) bevestigen. Zo’n ontvangstbevestiging, die ook automatisch kan worden verstrekt, betekent geen orderacceptatie. De Sony-websites waarop bestellingen kunnen worden geplaatst beschikken voor een deel over automatische error correctie, met het doel u op fouten bij het ingeven van gegevens te attenderen. Het kan echter gebeuren dat niet alle fouten gemeld worden, om die reden doet u er verstandig aan om zich zekerheid te verschaffen over de vraag of de bestelling juist en volledig is..

Wij doen u een ontvangstbevestiging per e-mail toekomen. Indien wij uw order accepteren zullen wij telefonisch of per e-mail contact met u opnemen. Voor een bepaalde tijdsperiode bewaren wij, na levering, documentatie met betrekking tot de bestelling, ontvangstbevestigingen en overeenkomsten . Wij raden u aan een gedrukte kopie van deze voorwaarden samen met een kopie en/of aantekening van uw bestelling, ontvangstbevestiging, orderbevestiging, acceptatie van de betaalwijze en factuur als bewijs van uw aankoop te bewaren.

5. Bestelling plaatsen – met gebruik van een Sony e-Voucher

Indien u een bestelling wilt plaatsen met behulp van een Sony e-Voucher, zijn de algemene voorwaarden voor Sony e-Vouchers van toepassing in plaats van deze algemene voorwaarden.

6. Wijziging van product informatie en beschikbaarheid van de producten

Sony actualiseert haar producten voortdurend en bewerkt deze steeds opnieuw. Sony is gerechtigd, producten en/of randapparatuur of accessoires op ieder moment te actualiseren, te bewerken of te discontinueren. Sony kan prijzen van de op Sony-websites als verkrijgbaar en beschikbaar aangeduide producten op ieder moment wijzigen. De op dat moment aangegeven prijs geldt voor die dag dat de klant de Sony-website bezoekt of dat hem telefonisch door het Call Center of een andere geautoriseerde instantie is medegedeeld. Sony publiceert haar actuele producten onder: www.sony.eu en op plaats- of landspecifieke Sony websites, zoals www.sony.nl.

Behalve producten die precies op maat zijn gemaakt voor het land van waaruit de bestelling werd geplaatst, kan Sony niet-lokale producten aanbieden (bijv. de Engelse versie van een pc, uitgerust met een Engels toetsenbord, garantiebewijs, handboek enz. op de Duitse website van Sony). Wanneer u de productinformatie van een niet-lokaal product opvraagt, wordt u hierop geattendeerd en ontvangt vervolgens uitgebreide informatie. Indien u ongeacht onze productinformatie toch besluit een dergelijk product te bestellen; valt uw bestelling eveneens onder deze algemene voorwaarden.

Sony spant zich in om haar producten beschikbaar te hebben. Producten wijzigen echter en de beschikbaarheid van bepaalde producten of productgroepen kan uiteenlopen. Iedere order hangt af van de beschikbaarheid van de producten. Sony behoudt het recht, orders in geval van bottlenecks in die volgorde uit te leveren, die Sony voor juist acht.

Alle maat- en gewichtseenheden op Sony-websites zijn bij wijze van benadering. Monitorbeeldschermen worden altijd diagonaal gemeten en screenshots zijn zonder uitzondering gesimuleerde beelden

7. Prijzen

Bij de productprijzen gaat het om de op het moment van acceptatie van de klantorder geldige prijzen.

De prijzen zijn exclusief transport- of bewerkingskosten, transportverzekering, BTW (of andere omzetbelasting), douane of andere belasting, alsmede publiekelijke lasten en tarieven, voor zover niet anders bepaald en behoudens het geval dat geldend recht anders voorschrijft. De definitieve productprijs wordt u echter voorafgaand aan uw definitieve bestelling medegedeeld via de website of een medewerker van het call centre en is tevens de prijs die op de factuur staat vermeld. Deze factuur wordt u per e-mail toegezonden.

U gaat ermee akkoord, voor producten transport- en bewerkingskosten alsmede (indien van toepassing) andere in de voorafgaande zin genoemde tarieven en belastingen die in de door Sony na de koop van de Sony-producten opgemaakte factuur individueel zijn genoemd, te betalen.
 

8. Wijze van betaling

Sony accepteert betaling middels een door Sony goedgekeurde creditcard of bankoverschrijving. Andere betaalmiddelen (bv. per cheque) zijn slechts met voorafgaande toestemming door Sony via haar telefoon-Call Center of in andere vorm toegestaan. Betaalopties kunnen van land tot land variëren.

9. Betalingsvoorwaarden

De klant dient aan de betaling te voldoen (via een geldige creditcard of een ander geldig betaalmiddel dat door Sony wordt geaccepteerd) in de valuta zoals in de factuur is aangegeven, op of voor de levering van producten of services tenzij anders is overeengekomen met Sony. Facturering en inning van betalingen van Sony kan door derden worden gedaan.

Sony kan de betaling van uw bestelling voor verzending innen. Dit betekent niet dat we uw bestelling hebben geaccepteerd of dat er een contract is. Als we uw bestelling niet kunnen uitvoeren nadat we uw betaling hebben geïnd, wordt het volledige bedrag teruggestort.

Voor creditcardbetalingen moet de klant het geldige creditcardnummer en andere vereiste gegevens doorgeven in het relevante gedeelte voor het “afrekenen” van uw aankoop op de relevante website van Sony of aan de medewerker van de klantenservice, wanneer de klant producten of services bestelt. Sony haalt binnen 48 uur van uw bestelling het volledige bedrag van uw aankoop van uw kaart af.

10. Klantgegevens

Het is uw verantwoordelijkheid, 1) waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uw eigen persoon te verstrekken, zoals u in de categorie “Account Details” van de Sony-website wordt verzocht respectievelijk van de medewerker van het Call Center werd opgevraagd (“klantgegevens”) en 2) de betreffende gegevens up-to-date te houden en updates door te voeren om u van de juistheid, actualiteit en volledigheid te verzekeren. U bent bovendien verantwoordelijk voor de veiligheid van het wachtwoord dat u voor het verkrijgen van het product of voor andere doelen via deze of andere Sony-websites toegekend werd. Sony is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van wachtwoorden..

11. Levering

Producten of Diensten worden geleverd of verschaft aan leveringsadressen op het vasteland in Oostenrijk, België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Ierland, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Leveringen aan eilanden worden uitgesloten.

Het is aan het oordeel van Sony een geschikte expediteur en transportmiddel te kiezen. Sony is tot deellevering van de producten of diensten gerechtigd, in elke volgorde die zij voor de klant acceptabel acht. Wanneer de levering van de producten of diensten in delen geschiedt, geldt iedere deellevering als onderdeel van een afzonderlijke overeenkomst. Wanneer Sony met één of meer deelleveringen in gebreke blijft, heeft dit geen gevolgen voor overeenkomsten met betrekking tot reeds geleverde of in toekomst te leveren producten of diensten.

12. Levertermijn

Sony spant zich in voor stipte levering. Er kunnen echter omstandigheden (overwegend buiten de macht van Sony) optreden, die het voor Sony onmogelijk maken zich aan de beoogde levertermijn te houden. Dus gaat het bij alle door Sony medegedeelde termijnen voor de levering van producten of het verlenen van diensten slechts om schattingen en kan Sony niet garanderen dat de levering daadwerkelijk plaatsvindt op het daarvoor bestemde tijdstip, tenzij de betreffende leveringsdatum expliciet door Sony als bindend is bevestigd.

Het staat u echter altijd vrij, uw bestelling voor het verzenden van de door u bestelde producten te annuleren. Het is u ook toegestaan, de producten na levering te retourneren (zie onder “Recht van teruggave”).

Indien Sony niet in staat blijkt de producten tegen de geschatte respectievelijk overeengekomen termijn te leveren, is Sony vrij de bestelling te annuleren en de klant onder omstandigheden reeds betaalde bedragen te restitueren. Wanneer de bestelling wordt geannuleerd, is Sony slechts verplicht de reeds door de klant aan Sony betaalde bedragen te restitueren.

13. Eigendomsvoorbehoud

Tot op het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden van alle opeisbare vorderingen voor geleverde producten – inclusief van orders die op afbetaling werden geleverd - en (voor zover zulks naar geldend recht mogelijk is) betaling van andere door u bestelde producten is ontvangen, behoudt Sony het volle eigendomsrecht van alle producten. Voor het geval dat betaling uit blijft of de creditcard-maatschappij betaling weigert of van Sony om een willekeurige redenen vordert, een voor producten voltooide betaling terug te draaien, behoudt Sony (onder voorbehoud van hetgeen volgens geldend recht mogelijk blijk) het recht, de klant het gebruik, de doorverkoop of de handel in en met de producten te verbieden, en de bedrijfsruimte van de klant te betreden en de producten weer in bezit te nemen.

Onafhankelijk van de betaling blijft het eigendomsrecht van de software die in de producten is geïntegreerd en dusdanig daarvan deel uitmaakt, in verband daarmee of meegeleverd werd, bij Sony, de betreffende deelmaatschappij van Sony of de betreffende licentiegever.

14. Recht van teruggave en regelingen van teruggave

U kunt gekochte producten tegen volledige restitutie van de betaalde koopprijs binnen 7 werkdagen na het tijdstip van acceptatie van de producten (of binnen een langere termijn in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten) om willekeurige redenen teruggeven, voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • U dient van Sony een retourneernummer te ontvangen. Dit nummer kunt u verkrijgen van Sony door het nummer aan te vragen via het onderdeel 'Uw Account' op de Sony-websites nadat u uw persoonlijke account online aangemaakt hebt of door te bellen op de telefoonnummers die vermeld worden op de Sony-websites.
 • Het retourneerbriefje geeft aan, op welke wijze de producten aan het eveneens daar genoemde adres kunnen worden toegestuurd.
 • Het pakket met de producten die aan Sony teruggestuurd worden, dient aan de buitenzijde duidelijk zichtbaar van het retourneernummer te zijn voorzien.
 • De factuur, die u van Sony heeft gekregen, dient bij de terug te geven producten te worden gevoegd. De producten dienen te worden geretourneerd in de originele verpakking en “als nieuw”, met alle bouwelementen, producten, delen en toebehoren, garantiekaarten, handleidingen en verdere documentatie en voorwerpen.

Indien u producten retourneert die (1) beschadigd of gebruikt zijn, (2)   na een zichttermijn van 7 werkdagen (of een langere termijn afhankelijk van het toepasselijke recht, (3) waarvan bepaalde delen, zoals o.a. bouwdelen, bestanddelen, toebehoren, verpakkingsmateriaal, boxen, documentatie en/of andere voorwerpen beschadigd zijn of ontbreken, of (4) voor de transportkosten niet vooraf werd betaald, behoudt Sony zich het recht voor óf restitutie van de koopprijs te weigeren (onder het voorbehoud van toepasselijk recht) óf u de kosten voor reparatie, aanschaf van vervangend materiaal of daarmee verbonden kosten respectievelijk de transportkosten in rekening te brengen. In dat geval heeft Sony het recht de betreffende kosten op de te restitueren som in mindering te brengen.

Na teruggave van de producten restitueert Sony onder de boven genoemde beperkingen het aan Sony feitelijk betaald bedrag, minus eventuele kosten, waarop Sony recht heeft (zie boven) door overmaking op uw creditcard- of bankrekening (of door gebruikmaking van een ander betaalmiddel).

Toekenning van een retourneernummer betekent uitsluitend acceptatie of bevestiging van het recht van teruggave van de producten, zoals dat door onderhavige voorwaarden of door dwingend toepasselijk recht wordt toegekend..

U mag reeds bestelde diensten om een willekeurige reden tegen restitutie van het volledige voor de dienst betaalde bedrag binnen 7 dagen na acceptatie van uw order annuleren, tenzij de service reeds voor het verstrijken van deze 7werkdagen met uw toestemming werd uitgevoerd.

Na het annuleren van diensten restitueert Sony, conform bovenstaande kwalificaties, het volledige bedrag dat werd betaald aan Sony, minus eventuele kosten waarop Sony recht heeft (zie boven) door overmaking op uw creditcard- of bankrekening (of door gebruikmaking van een ander betaalmiddel).

15. Uitzonderingsregelingen met betrekking tot het recht van teruggave

Het recht van teruggave komt te vervallen, wanneer u de producten of diensten niet als consument koopt. Het recht van teruggave en restitutie met betrekking tot software, die samen met de Sony producten of als los product wordt verkocht, vervalt wanneer de verzegeling van de software is verbroken en/of de krimpverpakking werd geopend.Bovendien kunt u een product niet retourneren en geen terugbetaling eisen, als het betreffende product gepersonaliseerd is, bijv. in het geval van gravering of een andere individuele personalisatie volgens uw specificaties.

16. Doorverkoop van delen etc.

Het is de klant niet toegestaan, productdelen, bouwelementen of toebehoren, die samen met de producten verpakt zijn, door te verkopen.

17. Software Licenties

Alle software, met inbegrip van de reeds in hardware producten “pre-installed” software, wordt niet verkocht maar in het kader van een licentieovereenkomst voor gebruik ter beschikking gesteld. Zulk in licentie geven aan u vindt plaats door Sony of de betreffende eigenaar van de software in overeenstemming met de betreffende licentieovereenkomst over het gebruik van de software door de eindgebruiker, of andere bepalingen die aan de software en/of het product of dienst verbonden zijn. De software mag niet gedemonteerd, gedecompileerd, reverse engineerd worden en ook niet met andere software gecompileerd, noch gekopieerd, omgecodeerd, geadapteerd, gevarieerd of gewijzigd worden (behalve indien zulks naar geldend recht uitdrukkelijk is toegestaan) en mag ook niet gedistribueerd worden op welke wijze dan ook.

Wanneer geen uitdrukkelijke software-licentievoorwaarden worden meegeleverd, wordt de softwarelicentie op non-exclusieve en niet-overdraagbare grond aan de eindgebruiker toegekend en mag ze slechts in combinatie met het begeleidende product gebruikt worden.

Indien u met de onderhavige voorwaarden van software licentie niet eens bent, kunt u – behalve in de in lid 15 beschreven gevallen - de producten ongebruikt laten en “als nieuw”, in overeenstemming met lid 14 en binnen de daar genoemde termijn, retourneren. Opmerking: Voorwaarde voor restitutie van de koopprijs is dat de verzegeling van de software niet is geopend (zie lid 15).

De garantie of waarborgen van Sony of de Sony-concernmaatschappijen dekken niet het herstel van softwaregebreken of -fouten, het laden respectievelijk opnieuw laden van applicatiesoftware of data van de klant of nieuwconfiguratie van de producten, die via het opnieuw laden van besturingssoftware te buiten gaat, die (onder voorbehoud van beschikbaarheid van de software) voor het verzenden in de producten geïnstalleerd is. Sony of de Sony-concernmaatschappijen verlenen geen garantie op de werking van de software, als de software in combinatie met een aangeschafte product “als geheel”, inclusief het pre-installed besturingssysteem werd geleverd.

18. Garanties en waarborgen

Producten van Sony of van Sony-concernmaatschappijen

Onder voorbehoud van de met betrekking tot de in de wet genoemde in het vervolg genoemde beperkingen en onder gebruikmaking van alle naar geldend recht gegeven mogelijkheden, geeft Sony geen garantie of waarborg met betrekking tot producten of diensten aanvullend die welke op de producten toegevoegde garantiekaarten genoemd worden, of – in het geval van een vrijwillige uitbreiding van garantie door Sony of een Sony-concernmaatschappij – aanvullend tot deze uitgebreide garanties (hierna te noemen “garanties”).

Garantiekaarten en typische garantiebepalingen en - uitzonderingen

De garantiekaarten, welke bij de producten zijn bijgevoegd, bevatten met betrekking tot de producten bepaalde garanties en/of geven recht op bepaalde voorzieningen van de zijde van Sony of de betreffende Sony-concernmaatschappij. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Sony garantiekaart.

Indien producten (zoals bepaalde toebehoren) zonder garantiekaart worden verkocht of indien sprake is van een defect aan het product als gevolg van bepaalde omstandigheden, die niet onder de garantie van Sony vallen, verleent Sony alleen de garantie zoals vastgelegd in de nationale wetgeving in het land van waaruit de bestelling werd geplaatst, met inachtneming van de beperkingen overeenkomstig deze algemene voorwaarden.

19. Aansprakelijkheidsbeperking

Deze algemene voorwaarden bevatten alle verplichtingen en verbintenissen, die op grond van levering respectievelijk niet-levering van producten voor Sony en de Sony-concernmaatschappijen ontstaan.

Sony en de Sony-concernmaatschappijen zijn tegenover u (of tegenover andere partijen) niet aansprakelijk voor:

 1. middellijke, indirecte schade en vervolgschade, voor schadevergoeding als gevolg van een strafrechtelijk vonnis en schadevergoeding voor andere uitgaven, inkomsten- of winstderving, zaken, opbrengsten en overeenkomsten, noch voor verlies met betrekking tot bedrijfswaarde, gebruiksrechten, tijd, data, noch voor op elektronische manier overgedragen bestellingen of andere economische nadelen (zelfs niet wanneer aan Sony of een andere Sony-concernmaatschappij over de mogelijkheid van dergelijke schade kennis gegeven werd), ongeacht de wijze waarop zulks werd veroorzaakt, door ernstige fouten, niet- beschikbaarheid van producten of om andere redenen, en onafhankelijk van de aansprakelijkheidstheorie, zij het in het kader van een overeenkomst of door onrechtmatige daad of in een andere vorm (echter niet wanneer geldend recht de uitsluiting van aansprakelijkheid respectievelijk beperking van aansprakelijkheid in gevallen van opzet of grove nalatigheid of op grond van andere tekortkomingen of fouten niet toelaat);
 2. voor 1) derving in productgebruik of onmogelijkheid, producten via een Sony-website of in verdere vorm te bestellen, 2) de kosten van aanschaf voor subsidiaire goederen of diensten, voor zover veroorzaakt door gekochte of anders verkregen producten, data, informatie of diensten of ontvangen nieuws of via een Sony-website of een ander medium ingegeven transactie.

Deze clausule alsmede de aansprakelijkheidsbeperkingen vinden evenzo toepassing op Sony en op de betreffende Sony-concernmaatschappij, wanneer deze in het concrete geval in de betreffende garantie als garantiegever of volmachtgever met naam genoemd zijn.

20. Bescherming van persoonsgegevens en privacy

Algemeen – verzamelen van gegevens

Met de plaatsing van uw bestelling verklaart u zich er mee akkoord,

 •   dat uw persoonlijke gegevens, zoals bijv. naam en functie, adres, telefoonnummer en verdere gegevens met betrekking tot uw persoon (“persoonlijke gegevens”), worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen die u in de paragraaf “Privacyverklaring ” van het bestelformulier op de Sony website vindt of waarover u in het kader van de bestelprocedure door het betreffende Call Centre werd geïnformeerd; en dat de gevraagde persoonlijke gegevens, afhankelijk van de situatie, worden gebruikt voor het uitvoeren van uw bestelling en voor de wettelijke verplichtingen
 • dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de uitvoering van deze overeenkomst vereist is.

Onder bepaalde omstandigheden heeft Sony mogelijk aanvullende persoonlijke informatie nodig, zoals bijv. kopieën van persoonsdocumenten of creditcards voor verificatie van de identiteit of preventief in verband met bedrog. Wanneer dergelijke aanvullende informatie aan Sony beschikbaar wordt gesteld, zullen deze eveneens als “persoonlijke gegevens” worden beschouwd.

Sony heeft het recht om uw gegevens samen met andere afdelingen en taken van Sony gezamenlijk te gebruiken, hun deze ter beschikking te stellen of door te geven. Dit geldt ook met betrekking tot andere Sony-concernmaatschappijen binnen en buiten Europa (onder voorbehoud van strikte naleving van de van toepassing zijnde wetten ter bescherming van de privacy door Sony), met inbegrip van Sony Corporation in Japan.

Doorgeven aan derden

Sony geeft uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming door aan andere bedrijven of personen (“derden”) dan de Sony-concernmaatschappijen, behalve wanneer het gaat om een van de volgende gevallen:

 • Persoonlijke gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven wanneer zulks van belang is ter nakoming van overeenkomsten, waaraan u als partij deelneemt, of voor andere doeleneinden, die onder de categorie “persoonlijke gegevens” (of een dergelijke benoeming) in het bestelformulier van de Sony-website of in verband met de bestelprocedure van de Call Centers worden genoemd.
 • Persoonlijke gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven wanneer zulks de inachtneming van wettelijke voorschriften, waaraan Sony of andere Sony-concernmaatschappijen gebonden zijn, dient.
 • Persoonlijke gegevens kunnen dan aan derden worden doorgegeven, wanneer deze daardoor in staat worden gesteld, voor Sony of andere Sony-concernmaatschappijen of in opdracht van hen of op last van hen, diensten te leveren. In zulke gevallen neemt Sony de vereiste maatregelen om te verzekeren, dat die derden Sony's voorschriften met betrekking tot veiligheid in acht nemen en dat de betreffende ontvanger:
  • de persoonlijke gegevens slechts voor geoorloofde doelen gebruikt
  • persoonlijke gegevens slechts zal registreren en bewerken wanneer hij verzekert, deze tegen onbevoegd toegang zo goed mogelijk te beveiligen en voor wat protectie en toegang van persoonlijke gegevens betreft soortgelijke stringente maatregelen te hanteren en voorwaarden te formuleren en na te leven; en
  • de toepasselijke wettelijke voorschriften strikt zal naleven.

Voor zover persoonlijke gegevens in verband met deze website betreffende betaaltransacties worden doorgegeven, is Sony gerechtigd, persoonlijke data aan derden door te geven, zijnde instanties ter beoordeling van kredietwaardigheid resp. zakelijk risico van aanstaande transacties, onder andere derden, die in een of andere vorm betrokken zijn bij preventie van criminaliteit, om te controleren, of aan de door u gepresenteerde creditcard of een ander betaalmiddel geen bezwaren verbonden zijn, of om misdaad te bestrijden, respectievelijk persoonlijke gegevens aan creditcard-ondernemingen of andere in het internationaal betalingsverkeer werkzame instituties door te geven. Het kan mogelijk zijn dat aan deze derden doorgegeven gegevens naar de VS of een ander land buiten de Europese Economische Zone voor bewerking moeten worden doorgegeven. Sommige instituties hebben erop geattendeerd dat doorgegeven van persoonlijke gegevens ook voor het vervaardigen van een advies met betrekking tot liquiditeit- en solvabiliteitsrisico's of bedrogs-waarschijnlijkheidsanalyses voor Sony of derden met wie u zakelijke relaties aan wilt gaan, gebruikt kunnen worden.

Sony is gerechtigd, anonieme of generieke gegevens waarmee u niet geïdentificeerd kunt worden - met inbegrip van statistieken - zonder beperking te gebruiken, te bewerken of inzichtelijk te maken.

U bent gerechtigd, Sony te verzoeken, derden, aan wie persoonlijke gegevens werden doorgegeven, desbetreffende correcties of doorhalingen mede te delen. Voor zover deze persoonlijke gegevens niet aan controle door Sony onderhevig zijn, levert Sony alle inspanning, uw verzoek om dergelijke correcties en doorhalingen door te geven. Echter voor zover persoonlijke gegevens aan creditcard ondernemingen of andere in het internationaal betalingsverkeer werkzame instituties werden doorgegeven, is het onder omstandigheden nodig dat u, wanneer u de doorgegeven persoonlijke data gecorrigeerd of doorgehaald wilt krijgen, met deze rechtstreeks in contact treed. Sony kan geen enkele verantwoordelijkheid voor de correctie of doorhaling van persoonlijke gegevens overnemen, die (met uw toestemming) aan instituties ter beoordeling van kredietwaardigheid respectievelijk zakelijk risico van aanstaande transacties of aan in het internationaal betalingsverkeer werkzame instituties werd doorgegeven en die deze gegevens nodig hebben of in wiens macht ze terechtgekomen zijn, Sony is in geen geval aansprakelijk voor ieder door zo’n derde uit te vaardigen correcte krediet- of andere risicoanalyse een ook niet voor enig daaruit voortvloeiende consequentie (inclusief negatieve adviezen met betrekking tot boniteit), Sony is ook niet verantwoordelijk dat persoonlijke gegevens in die vorm bekend worden gemaakt en gebruikt worden, zoals in het als "persoonlijke gegevens" (of iets dergelijks) beschreven gedeelte van de Sony-website of de bestelprocedure bij telefonische plaatsing van een bestelling via een Call Center alsmede in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.  

Gebruik van “cookies”.

U wordt erop geattendeerd dat bepaalde Sony-websites mogelijk “cookies” (kleine datasetjes, die op uw harde schijf worden gezet, zodra u een website of een bepaald deel van een website bezoekt) gebruiken, om uw bezoek aan de website te personaliseren en/of om meer over uw gebruiker- en browsing-gewoontes te ervaren, terwijl u deze website bezoekt. Met uw toegang tot de website bevestigt u, en staat u toe dat Sony, cookies op uw systeem mag plaatsen.

21. Exportcontrole

U erkent dat producten, waarvoor u in deze bepalingen en voorwaarden een licentie wordt toegekend of die uw overeenkomstig deze bepalingen en voorwaarden worden verkocht, mogelijk de wetten en verordeningen m.b.t. controle op de export–verordeningen van de betreffende rechtsorde, o.a. in het bijzonder voor wat landen uit de Europese Economische Zone betreft, onderhevig zijn. U bevestigt dat u in een dergelijk geval ervan afziet de producten in strijd met dergelijke wetten of verordeningen uit te voeren of opnieuw uit te voeren.

22. Wijziging van voorwaarden en Sony-websites

Sony is gerechtigd deze algemene voorwaarden, met inbegrip van die voorwaarden die op betaling en/of garanties betrekking hebben, te allen tijde en zonder voorafgaande aanzegging te wijzigen. Sony kan wijzigingen van de Sony-websites, de voorwaarden of andere aangelegenheden door publicatie van een desbetreffende mededeling en vervaardiging van hypertekst-links naar deze mededelingen bekendmaken. Het is aan te raden, de Sony-websites en deze algemene voorwaarden regelmatig te controleren. Overeenkomsten, die op grond van vroegere voorwaarden tot stand zijn gekomen, blijven van kracht, inclusief de productprijzen zoals die van toepassing waren op het moment dat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Hoewel zorgvuldig op juistheid van de op de websites gepubliceerde informatie wordt toegezien, kan deze informatie onnauwkeurigheden, schrijffouten of verkeerde prijsaanduidingen bevatten. Sony is niet aansprakelijke of verantwoordelijk voor dergelijke fouten, behalve voor fouten met betrekking tot de eigenschappen en aard van het product/de service (bijv. onjuiste productspecificatie), in welke gevallen wij u naar eigen oordeel producten of diensten mogen aanbieden die voldoen of zoveel mogelijk voldoen aan de oorspronkelijke productbeschrijving (indien aanwezig). Sony en derden-leveranciers zijn gerechtigd, met betrekking tot de producten, diensten, serviceprogramma’s, prijzen en andere op de Sony-websites gepubliceerde gegevens op ieder moment correcties en/of wijzigingen door te voeren. Wijzigingen of aanpassingen van Sony-websites worden met zekere regelmaat doorgevoerd.

23. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

Op de verkoop van producten en/of diensten alsmede op deze algemene voorwaarden bij Belgisch recht van toepassing en deze voorwaarden worden in overeenstemming met het Belgische recht uitgelegd, voor zover het geldend recht niet de toepassing van wettelijke bepalingen van het land waarin u woont (of andere wetten) vereist. Plaats van betaling en bevoegde rechter om van geschillen kennis te nemen is de rechter in Brussel. Uw wettelijke rechten worden hierdoor echter niet beperkt indien u consument bent.

24. Overig – algemeen

Geen afstand doen

Wanneer één der partijen verzuimt de strikte naleving van de onderhavige bepalingen en voorwaarden op alle momenten af te dwingen, of wanneer naleving te laat plaatsvindt of één der partijen van haar rechten, volmachten of een rechtsmiddel in overeenstemming met deze voorwaarden niet of pas te laat gebruik maakt, constitueert dit geen geval van afstand doen van zulke rechten, noch sluit alleen een keer gebruik maken van een recht of partieel gebruik maken van een recht, een volmacht of een rechtsmiddel door een der partijen verdere of aanvullende gebruikmaking van deze; respectievelijk inroeping van andere rechten, volmachten of rechtsmiddelen uit. Zonder beperking geldt dat afstand doen van rechten met betrekking tot een inbreuk op de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet als afstand doen met betrekking tot verdere inbreuken op dezelfde of andere voorwaarden mag worden beschouwd.

Overmacht

Wij zullen alles in het werk stellen om aan onze verplichtingen conform deze overeenkomst te voldoen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk en verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of het onvermogen tot uitvoering indien een dergelijke vertraging of mislukking wordt veroorzaakt door omstandigheden die wij redelijkerwijs niet in de hand hebben, zoals stakingen, terroristische aanslagen, leveranciers-/transportproblemen, maatregelen van overheidswege of natuurrampen. In dergelijke gevallen van vertraging zullen wij zo snel als redelijkerwijs mogelijk wordt geacht, weer voldoen aan onze verplichtingen.

Gedeeltelijke nietigheid

Wanneer één of meerdere van deze algemene voorwaarden binnen een geldende rechtsordening op de één of andere manier in het geheel of in delen onrechtmatig, ongeldig, niet uitvoerbaar of verboden zijn of worden of wanneer binnen een bepaalde jurisdictie, volgens een bepaalde geldende verordening van een jurisdictie van een land of met betrekking tot een bepaalde kring van personen geheel of in delen als niet doorvoerbaar of wederrechtelijk worden bevonden, gelden dergelijke bepalingen of delen daarvan niet als bestanddelen van de overeenkomst. Dit geldt echter alleen, indien het onmogelijk blijkt, deze op een manier uit te leggen dat de wederrechtelijkheid, ongeldigheid of niet-executeerbaarheid vermeden wordt (en uitsluitend met betrekking tot die jurisdictie, dat land of die kring van personen). Zulks tast de rechtmatigheid, geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen respectievelijk delen van de overige bepalingen (met betrekking tot deze jurisdictie, land of kring van personen) op geen enkele wijze aan. Aan de rechtmatigheid, geldigheid en uitvoerbaarheid van zulke bepalingen overeenkomstig het geldende recht van een ieder jurisdictie, land of kring van personen wordt daardoor op geen enkele wijze afbreuk gedaan.

25. Wettelijke aanspraken

Deze algemene voorwaarden tasten niet de rechten aan die u op grond van de wet toekomen, die niet per overeenkomst tenietgedaan of beperkt kunnen worden (en zijn dus ook niet in die zin uit te leggen).

Terms and Conditions of Sale of Products

Please read these terms and conditions carefully. They contain very important information about your rights and obligations, as well as warranty and liability limitations that may apply to you. By placing an order for Products, you (“Customer”) accept and agree to these terms and conditions. A binding contract will only be formed upon Sony giving notice of its formal acceptance of an order. Acknowledgment of receipt of an order shall not constitute acceptance of an order.

 1. Parties and Definitions
 2. Languages
 3. General – Application of Terms and Conditions
 4. Placing your Order- Order Acknowledgement,
 5. Placing your Order – Using a Sony e-Voucher
 6. Product information and availability changes
 7. Price
 8. Manner of Payment
 9. Terms of Payment
 10. Account information
 11. Delivery
 12. Delivery dates
 13. Title
 14. Your Right to Return and Return Policy
 15. Exceptions to right to return
 16. Resale of parts etc.
 17. Software Licenses
 18. Guarantees and Statutory Warranties
 19. Liability limitation
 20. Data Protection and Privacy
 21. Export Control
 22. Changes to Terms and Sony websites
 23. Governing Law, Jurisdiction
 24. Other - general
 25. Statutory rights

1. Parties and Definitions

Sony Europe Limited (”Sony”) is the seller of Products and/or the supplier of Services for the purposes of Customer’s rights and concerns relating to Products and/or Services.

Sony Europe Limited is a company registered in England and Wales, with registered company number: 2422874. Registered office is at The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom. Local Address: Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgium. VAT BE0452161045. Citibank account number: 12652730 (IBAN: GB63CITI18500812652730, BIC: CITIGB2L. Sony can be contacted by e-mail at support@shop.sony-europe.com and by telephone on the contact number(s) mentioned in Sony websites. The following are Sony’s VAT numbers in those countries to which Sony supplies Products or renders Services where it is registered for VAT:

ATU61283337 Austria IE9506961I Ireland
BE0452161045 Belgium IT07325570963 Italy
DK32892027 Denmark PT980449502 Portugal
SE516405843901 Finland ESW8261659J Spain
FR46390711323 France SE516405843901 Sweden
DE811410652 Germany GB636110080 United Kingdom
NL801493638B01 The Netherlands HU26964166 Hongary
CZ681442966 Czech Republic PL5262965818 Poland
EL997670123 Greece CH 759732 Switserland
NO995461005MVA Norway    

In these terms and conditions Sony Europe Limited is referred to as “Sony”, “we” or “us”; “Sony Group Companies” are Sony Corporation, and any entity, firm or corporation, the majority of whose shares or equity is owned or controlled directly or indirectly by Sony Corporation; “Customer” or “you” refers to the person (a natural person or other legal entity) who orders Products or Services via this or other Sony websites or a Sony telephone call centre, and whose order for Products or Services is accepted by Sony; “Contract” is the contract containing these terms and conditions, formed by Sony’s acceptance of your order, and credit card or other payment method details;  “Invoice” is the invoice issued by us to you for the price of the Products and/or Services; “Order” means an order placed by you in accordance with these Terms; “Order Acknowledgement” is Sony’s acknowledgement of receipt of your order, by e-mail or other medium (including telephone); “Order Confirmation” means the order confirmation is issued by us to you indicating acceptance of your order; “Products” are the products listed as items for sale on Sony websites; “Services” are any, chargeable or free,  services available from Sony through Sony websites and telephone call centres, for example, delivery or packaging services; “Terms” are these terms and conditions of sale; “Sony websites” are the websites operated by or on behalf of Sony including those located at the internet domain with the URL https://shop.sony-europe.com and “day” refers to a calendar day.

2. Languages

The following is a list of the languages in which these Terms are available and the countries in which they apply. Where a country appears more than once in this list, you may choose the language version that applies to your transaction from the options presented:

Language Country/Countries in which the language version applies
Danish Denmark
Dutch The Netherlands, Belgium
English United Kingdom, The Republic of Ireland
Finnish     Finland
French France, Belgium, Luxembourg, Switzerland
German Germany, Austria, Switzerland, Luxembourg
Greek Greece
Italian Italy, Switzerland
Norwegian Norway
Portuguese Portugal
Spanish Spain
Swedish Sweden

3. General – Application of Terms and Conditions

Your purchase of Products or Services, whether through a Sony website or a Sony telephone call centre, is subject to these Terms and no other terms or conditions shall apply. These Terms override any other terms or conditions referred to by Customer or in any course of dealing.

4. Placing your Order – Order Acknowledgement, Order Confirmation

By placing an Order, you make an offer to us to purchase the Products and/or Services you have selected on these Terms. We may or may not accept your offer at our discretion. Any Contract is dependant and conditional upon Sony’s verification of availability and confirmation of both your Order and your credit card or other payment details. If we accept your Order, we will notify you of our acceptance by issuing an Order Confirmation. Generally, Sony has 14 days as of the receipt of your placed Order for such verification and confirmation. As long as Sony has not confirmed both of the above mentioned points, Sony is not obliged to provide Products and/or Services.

Sony may in its sole discretion accept or reject orders, or advise you of its inability to process orders.

Information contained in our advertising, brochures, other written materials, on the Sony websites or given to you by our agents or employees constitutes an invitation to treat. No such information constitutes an offer by us to supply any Products and/or Services.

You may place an Order by:

 • Filling in the order form on the Sony website and clicking on the appropriate submission button; or
 • Telephoning us on designated telephone numbers mentioned on the Sony websites.

Please note that Sony does not deliver Products and/or Services to certain regions within some countries as listed in clause 11. In the event your Order has been placed from a country where delivery to certain regions is excluded by Sony, you will be notified via a pop-up window which will appear during your order process.

No intra-community purchases can be made on the Sony website.

When you place your Order, Sony will send you an Order Acknowledgement by e-mail. Such Order Acknowledgement may be automatically generated and shall not constitute an acceptance of the Order. Sony websites through which orders can be placed contain automatic means for identifying and alerting you to certain types of input error before you place your Order. Such means may not identify all errors or omissions and you should ensure that the information you submit in your order is accurate and complete.

We will send your Order Confirmation to you by e-mail. If we cannot accept your Order we will contact you by email or telephone. We maintain records of Orders, Order Acknowledgements and Order Confirmations and retain these for a reasonable period following delivery. We recommend that you retain a printed copy of these Terms with a copy and/or note of your order, Order Acknowledgment, Order Confirmation, payment method acceptance and invoice as evidence of purchase.

5. Placing your order – using a Sony e-Voucher

If you want to place an Order using a Sony e-Voucher, the Terms and Conditions of Sony e-Vouchers will apply in addition to these Terms.

6. Product information and availability changes

Sony continually updates and revises Products and Services. Sony may update, revise and/or discontinue Products and/or any peripheral products as well as Services at any time. Sony may revise prices for Products or Services listed as available items on Sony websites at any time. A price remains valid only for the duration of the day on which Customer visits the page of the Sony website displaying that price or the day on which Customer is informed of the price by Sony (through a telephone call centre or otherwise). Sony displays current Products at http://www.sony.eu and on local or country specific Sony websites, such as http://www.sony.nl.

In addition to Products which are localized and fitted out for your country of Order, Sony may offer  non-local Product versions (for example: offering an English version PC, equipped with an English keyboard, guarantee card, instruction manual, etc. on the German Sony website). Whenever you access Product information of such a non-local Product version, you will be warned and may receive detailed information. Regardless of our provided Product information, should you decide to place an Order for such a Product, your purchase will be processed under these Terms.

Sony endeavours to maintain Product and Service availability. However, Product and Service availability constantly changes and different Products and Product groups or Services may have different availabilities. All acceptances of Orders are subject to availability of the relevant Product(s) or Services. Sony reserves the right to prioritise orders and to allocate limited stock between orders as it deems fit.

Any weights and measurements stated on Sony websites are approximate, all monitor and television screens are measured diagonally and all monitor
and television screen images are simulated pictures.

7. Price

The prices of Products or Services are those which apply at the time of Customer’s Order.

Shipping or handling costs, transport insurance, VAT (or other revenue tax), duty and other taxes, levies or charges of any authorities, unless otherwise specified, or otherwise required by applicable law will be charged in addition to the applicable Product price and will be indicated to you prior to placing the Order on the Sony website or communicated to you by the call centre agent and will also be set out in the Invoice sent to you by e-mail.

8. Manner of Payment

Sony accepts payment by approved credit card, bank transfer. Other payment methods (e.g. cheque or instalment payment) will be subject to Sony’s prior agreement through its telephone call centre or otherwise. Payment options may vary from country to country.

9. Terms of Payment

Customer must tender payment (via an accepted credit card or other payment means accepted by Sony) in the currency as indicated in the Invoice, on or before the delivery of Products or Services unless otherwise agreed with Sony. Invoicing and payment collection by Sony may be effected through third parties.

For credit card payments, Customer must provide his or her valid credit card number and other requested details either in the relevant purchase “check-out” section of the relevant Sony website or to the telephone call centre agent, when Customer orders Products or Services.

Sony will charge credit cards on shipment, after a Contract has been concluded (i.e. after Sony has verified Product availability and accepted the Customer’s order and payment method).

10. Account Information

You are solely responsible for 1) providing true, accurate, current and complete information about you as prompted in the Sony website account details section or as requested by a Sony telephone call centre agent (“Account Information”), and 2) maintaining and promptly updating Account Information to maintain its accuracy, currency and completeness. You are solely responsible for the security of any password provided to you for purposes of facilitating Product purchases or other matters via this and other Sony websites. Sony shall not be liable for any unauthorized use of passwords.

11. Delivery

Products or Services will be delivered or rendered to mainland delivery addresses in Austria, Belgium, Denmark, Germany, Greece, Finland, France, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Portugal, Republic of Ireland, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.   Deliveries to islands are excluded.

Sony will use its discretion in selecting a reputable carrier and appropriate means of delivery. Sony may deliver Products or Services by instalments in any sequence as far as they are reasonable for the Customer. Where Products or Services are delivered by instalments, each instalment is deemed to be the subject of a separate Contract. No default or failure by Sony in respect of one or more instalments will affect the Contract in respect of Products or Services previously delivered, or undelivered Products or Services.

12. Delivery Date

Sony aims to deliver promptly. However, there may be reasons for Sony’s inability to ship according to its target dates (most of which are beyond Sony’s control). Accordingly, any dates given by Sony for the delivery of Products or rendering of Services are estimates only, and Sony cannot and does not undertake that delivery will occur on any specified dates, except in the event such delivery dates have been explicitly confirmed by Sony as binding.

However, you have the option of cancelling your Order at any stage prior to dispatch of your Products by Sony. You may also have a right to return Products after they have been delivered (see “Your Right to Return and Returns Policy” below).

If Products cannot be delivered or Services rendered by any estimated or target dates given by Sony, Sony may elect to cancel the order and refund any money paid by the Customer. If the delay of delivery is not due to gross negligence or intent on Sony’s side, Sony is solely liable to refund any money paid by the Customer to Sony; right for damages based on delay in such an event is excluded.

13. Title

Sony retains full legal title to Products - including Orders which are financed on an instalment basis - until it has received in full all amounts due on those Products and (to the extent permitted by applicable law) payment on any other Products that you have ordered. Sony reserves rights (subject to applicable law) to terminate Customer’s right to  sell or otherwise deal in Products, if payment is not made when due, or if the credit card company declines payment or requires Sony to return any payment made for the Products, for any reason.

Title to any software comprising, included in or with Products remains with Sony, the relevant Sony Group Company or the relevant licensor, notwithstanding payment.

14. Your Right to Return and Returns Policy

You may return purchased Products for any reason for a full refund of the Product purchase price actually paid within 7 working days following the date you receive the Products, subject to compliance with the following:

 • You must obtain a Sony return reference number. This number may be obtained from Sony by calling us on designated telephone numbers mentioned on the Sony websites or by requesting the number via the "Your Account" section online after having created your personal account on the Sony websites. You must return the Products to the address and in the manner indicated on the return documentation.
 • The Sony return reference number must be prominently displayed on the outside of the parcel in which the Products are returned.
 • Your Sony invoice must be enclosed with the returned Products. Products must be returned in the original packaging, in “as new condition”, and with all component products, parts, accessories, guarantee cards, manuals and other documents and items.

If you return Products (1) which have been damaged or used, (2)  after the 7 working-day returns period (or other longer period specified by applicable law), (3) parts of which, including components, included products, accessories, packaging, boxes, documents and/or other items are damaged or missing, or (4) without pre-paid delivery, Sony retains the right either to refuse to refund Product purchase price (subject to applicable local law), or to charge you repair, restocking or related fees and delivery charges. Sony may in that case deduct those fees and charges from any payments to be refunded to you.

On return of Products, Sony will, subject to the above limitations, repay the actual amount paid to Sony, less any fees and charges due to Sony (as per the above), by crediting your relevant credit card or bank account (or other means).

The issue by Sony of a return reference number shall not constitute an acceptance or acknowledgment of any right to return Products, except to the extent that these Terms or mandatory applicable laws confer such a right.

You may cancel purchased Services for any reason for a full refund of the Services purchase price actually paid within 7 working days following the date of the acceptance of your Order, unless the Services were delivered prior to the end of the 7 working-days term with your consent.

On cancelling Services, Sony will, subject to the above qualifications, repay the actual amount paid to Sony, less any fees and charges due to Sony (as per the above), by crediting your relevant credit card or bank account (or other means).

15. Exceptions to right to return

The right of return does not apply if you do not purchase Products or Services as a consumer. The right of return and refund does not apply to software sold with Sony products, or as a separate product, if the license seal has been broken and/or shrink-wrap packaging opened.

16. Resale of parts etc.

Customer shall not resell Product parts, components or accessories packaged with the Products.

17. Software Licences

All software, including pre-loaded software contained in hardware Products, is licensed and not sold. It is licensed either by Sony or the relevant software owner to you subject to the relevant software end-user licence agreement or other terms included with the software and/or with the Product or Services. Software may not be disassembled, decompiled, reverse engineered, merged or combined with any other software, copied, translated, adapted, varied or modified (save as expressly permitted by applicable law) nor may it be distributed in any form.

Where express software licence terms are not supplied, software is licensed on a non-exclusive, non-transferable, single user basis for use only with the accompanying Product.

If you do not accept the terms of any applicable software license, subject to the exceptions in Article 15 above, you should return the Products unused and “as new” in accordance with, and within the time period set out in, Article 14 above. Note: to qualify for a refund, shrink-wrap software must not be opened (see Article 15 above).

Sony or Sony Group Companies’ guarantees do not include the correction or avoidance of software defects or errors or the loading or re-loading of Customer’s applications software or data or any reconfiguration of Products beyond reloading the operating system software as installed in the Products before shipment (subject to software availability). Sony or Sony Group Companies do not guarantee the functioning of software, in case software in combination with the purchased Product “as is”, including the pre-installed operating system.

18. Guarantees and Statutory Warranties

Sony or Sony Group Company Guarantees

Subject to the qualification with respect to statutory rights (above, Sony gives no guarantees with respect to Products or Services, additional to those in the guarantee card included with the Products, or, in the case of optional extended guarantees issued by Sony or Sony Group Companies, additional to those extended guarantees (in each case, “Guarantees”).

Guarantee cards and Typical Guarantee terms and exceptions

In the Guarantee cards included with Products, Sony or the relevant Sony Group Company gives certain service undertakings concerning the Products. For further information, please refer to the Sony guarantee card.

If Products (such as certain accessories) are sold without a Guarantee card or should there be a defect in the Product due to certain circumstances, which is not covered by the Sony guarantee, Sony solely provides statutory warranties according to the national legislation where Customer has placed his/her Order from, which shall be observed under the limitations of these Terms.

19. Liability limitation

These Terms set out the full extent of Sony’s (and other Sony Group Companies’) obligations and liabilities in respect of the supply of, or failure to supply, Products or Services. Sony and Sony Group Companies are not liable to you (or any other parties):

 1. for any indirect, incidental, consequential, punitive or exemplary damages, or for loss of income, profits, bargain, revenue, contracts, goodwill, use, enjoyment, time, data, electronically transmitted orders or other economic advantage (but not to the extent that applicable law prohibits liability exclusions or limitations for intentional torts, gross negligence,  damages arising out of product liability or other fault bases),
  except in the event of damages that result from Sony’s gross negligence or intent as well as in the event of health dangers, life dangers and bodily injuries. The liability according to the product liability law remains unaffected.
 2. for 1) inability to order Products or Services via a Sony website or other media, or 2) damages which occur due to unauthorized access by a third party to your Order account.

This clause and the limitations of liability apply also to Sony or the relevant Sony Group Company named as the guarantor (if any), in the relevant Guarantee.

20. Data Protection and Privacy

General – data collection

By submitting orders:

 • you consent to the processing of data personal to you, such as your name and title, address, telephone number, contact details and other personal details (“Personal Data”), in accordance with the terms notified in the “Privacy Statement” section of the Sony website order submission form or the telephone call centre ordering process; subject to the situation that these Personal Data are required to process your Order and to fulfil our legal obligations.
 • you acknowledge that the processing of your Personal Data is necessary for the performance of the Contract and you consent to such processing.

In certain circumstances Sony may seek additional personal information such as photocopies of identification documents or credit cards for example for identity verification or fraud prevention purposes. Where such additional information is submitted to Sony it shall also be regarded as “Personal Data”.

Sony may share, make available or transmit Personal Data to other departments and divisions in Sony, and other Sony Group Companies within Europe and (subject to Sony’s strict compliance with applicable data protection laws) overseas, including Sony Corporation, Japan.

Disclosure to others

Sony will not disclose Personal Data to entities and persons, other than Sony Group Companies, (“3P’s”) without your consent, except in the
cases below.

Personal Data may be disclosed to 3P’s to enable the performance of contracts you are party to or for other purposes specified in these Terms, or in the “Personal Data” (or similarly entitled) section of the Sony website order submission form or telephone call centre ordering process.

Personal Data may be disclosed to 3P’s to enable compliance with legal obligations to which Sony or other Sony Group Companies are subject.

Personal Data may be disclosed to 3P’s to enable them to provide services for or on behalf of, or at the direction of, Sony or other Sony Group Companies. In such cases, Sony takes measures to ensure that the 3P’s comply with Sony’s privacy policy and that such recipients:

 • do not use Personal Data other than for the purposes permitted;
 • obtain and process Personal Data only on condition that they secure that Personal Data from unauthorised use and adopt and comply with similarly stringent policies and terms on Personal Data protection and use; and
 • comply strictly with applicable laws.

Where Personal Data is provided in connection with purchase transactions, Sony may transmit Personal Data to 3P’s who are credit/fraud probability assessment agencies or 3P’s who are otherwise involved in crime prevention, in order to process the acceptability of your tendered credit card or other payment methods or to combat crime, and/or to credit card and other payment processing agencies. Personal Data transmitted to those 3P’s may need to be transferred to the United States of America or other places outside the European Economic Area, for processing and related purposes. Some agencies have advised that transmitted Personal Data will also be used to generate credit, risk or fraud possibility assessments for Sony and other third parties with whom you may enter into transactions.

Sony may use, process and disclose without restriction any anonymous or generic data (including statistics) in which you cannot be identified.

You may request Sony to inform 3P’s to whom Personal Data has been communicated of corrections or deletions to that Personal Data. If Sony does not have control of that Personal Data, Sony will use its reasonable efforts to communicate your corrections and deletion requests. However, where Personal Data has been transferred to credit card payment and certain other agencies for payment processing, you may need to contact such agencies directly if you wish Personal Data transferred to those agencies to be rectified or deleted. Sony cannot assume, and excludes all, responsibility for rectifying or deleting Personal Data which has been transferred (with your consent) to certain agencies such as credit or fraud probability assessment, and payment processing agencies, who require and/or assume control of that data. Sony accepts no liability for any incorrect credit or other assessments generated by such 3P’s, or any other consequences (including adverse credit ratings) of Personal Data disclosed and used as contemplated in the the “Personal Data” (or similarly entitled) section of the Sony website order submission form or telephone call centre ordering process, and these Terms.

Use of Cookies

Please note that certain Sony websites may employ cookies (small pieces of data placed on your hard disk drive when you access a website or a certain part of a website) in order to learn more about your browsing habits on such websites and/or to personalise your visit to the website. By accessing Sony websites you agree to this use of cookies.

21. Export Control

You acknowledge that Products licensed or sold to you under these Terms may be subject to export control laws and regulations of jurisdictions including but not limited to, the countries of the European Economic Area. You confirm that, should this be the case, you will not export or re-export them in breach of such laws or regulations.

22. Changes to Terms and Sony websites

Sony may amend these Terms, including payment and warranty terms, without notice. Sony may provide notices of changes to Sony websites, the Terms and other matters by displaying notices or hypertext links to notices or by simply making the changes on the relevant Sony website. Frequent review of Sony websites and these Terms is recommended. However, Contracts concluded on the basis of previous terms and conditions remain unaffected and Terms, including Product prices are such which apply at the time of Customer’s Order placement.

Although care is taken to ensure the accuracy of the information on Sony websites, they could include inaccuracies or typographical errors, including pricing errors. Sony shall not be obliged to honour, nor be liable in respect of, such errors, except for errors concerning characteristics and nature of the Product/Service (i.e. incorrect product specification) in which case at our discretion, we may offer you with Products or Services which fulfil or are close to the initially described Product specification (if any). Sony and third party suppliers may make improvements and/or changes in Products, Services, service programs, prices and other details described in Sony websites, at any time. Changes are periodically made to update Sony websites.

23. Governing Law, Jurisdiction

The sale of Products and/or Services and these Terms shall be governed by and construed under the laws of Belgium. For all disputes, Customers submit to the exclusive jurisdiction of the Courts of Belgium. However, if you are a consumer, this does not affect your statutory rights.

24. Other – general

No waiver

No omission or delay on the part of any party to insist on strict performance of any Terms, or in exercising any right, power or remedy under these Terms, shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise by any party of any right, power or remedy preclude the further or other exercise thereof or the exercise of any other right, power or remedy. Without limitation, no waiver by any party of any breach of any provision of these Terms shall be a waiver of any subsequent breach of that or any other Term.

Circumstances beyond our reasonable control

We will make every effort to perform our obligations under these Terms. However, we cannot be held responsible for delays or failure to perform if such delay or failure is caused by any circumstances beyond our reasonable control such as strikes, terrorist acts, war, supplier/transport issues, governmental or regulatory action and natural disasters. In the event of a delay, we will perform our obligations as soon as reasonably possible.

Severability

If all or any part of one or more of these Terms is or becomes illegal, invalid, unenforceable, or prohibited in any respect under any applicable law or regulation or found to be illegal or unenforceable in whole or in part under any applicable law, or regulation of any jurisdiction or country, or with respect to a certain category of persons, such provision or part shall to that extent, be deemed not to form part of the Contract. The legality, validity or enforceability of the remainder of these Terms or the remaining parts of the relevant Term shall not in any way be affected or impaired thereby (in relation to such jurisdiction or country, or category of persons). The legality, validity or enforceability of such provision under the applicable laws of any other jurisdiction or country or category of persons, shall not in any way be affected or impaired.

25. Statutory rights

These Terms do not affect (and should not be read to affect) your statutory rights which cannot be waived or limited by contract.